Dòng máy Online
LIPLIKE 4000/5000
Lippke 4000/4500 để kiểm tra độ rỉ và nứt Hệ thống kiểm tra độ rò rỉ và...
Giá bán lẻ: 20,000,000đ
CHECK MATE 3
Là dòng máy đo MAP, O 2, CO 2 được thiết kế theo tiêu chí đa năng
Giá bán lẻ: 100,000đ