Hướng dẫn sử dụng CheckPoint

30/12/2017 09:25

Hướng dẫn sử dụng CheckPoint

Bài viết hướng dẫn sử dụng máy CheckPoint


___________________________________________

Tìm hiểu năm mẹo nhỏ và thủ thuật cho bộ phân tích khí cầm tay, CheckPoint, trong video hướng dẫn này. Bạn sẽ tìm thấy mẹo và thủ thuật về cách hiệu chỉnh, kiểm tra rò rỉ, khiếm khuyết cảm biến, bơm lỗi và nếu ống bị rò rỉ.

Tin cùng danh mục